DGR / Towary niebezpieczne

Wszystko o towarach niebezpiecznych w transporcie lotniczym.
Przepisy TI ICAO, IATA DGR, AFMAN.